کرم مو سی سی ” هیرایکس ” دارای کراتین وکمپلکس امگا