×

بالم لب جدید جوردانی گلد

پودر فیکساتور نامرئی جوردانی گلد

ریمل جوردانی با اپلیکاتور فلزی

خط چشم مویی جوردانی گلد

ریمل همه کاره آیکونیک جوردانی گلد

رژگونه_مرواریدی جوردانی گلد

بیس ریمل حجم دهنده جدید جوردانی گلد

ریمل همه کاره آیکونیک جوردانی گلد

پرایمر مژه جوردانی

پنکک جوردانی گلد